Peridiam® Eco Red

Általános ismertető

Bevezető:

Csávázási segédanyag

Általános ismertető:

Csávázási segédanyag

Engedélyokirat száma: 02.5/1331/3/2009. MgSZHK

Összetétel

Hatóanyag:
Sunsperse Red 112 (13,02 m/m %)

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (FS)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Használat előtt felrázandó.

Légi kijuttatás:

A készítmény légi úton nem juttatható ki.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l, Lamardor Red Csomag

Forgalmazási kategória: III.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű használata kötelező
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Javasolt technológiák

A készítményt a csávázószerrel együtt, a színintenzitás fokozása érdekében, a gabonafélék vetőmagjára nedves csávázás formájában, teljes és egyenletes fedést biztosító csávázólé mennyiséggel kell felvinni.
A megfelelő színintenzitás elérésére vetőmag tonnánként 1 liter Peridiam Eco Red csávázási segédanyagot kell bekeverni a csávázólébe.

Dózis

Rozs

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Tritikálé

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Zab

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Őszi árpa

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Tavaszi árpa

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Őszi búza

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Tavaszi búza

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Durum búza

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csávázószer színintenzitás fokozása
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)
Csávázólé l/t: 10-20 l/t vetőmag

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: kézvédelem: CE jelzésű nitrilkaucsuk védőkesztyűt (minimális vastagság: 0,40 mm) kell viselni. A beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött ill. a szennyeződés nem eltávolítható, a kesztyűt meg kell semmisíteni. Étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-használat előtt mindig kezet kell mosni.

Szemvédelem: védőszemüveget, vagy arcvédőt kell viselni (EN 166, 3-as típus)

Bőr- és testvédelem: védőruhát kell viselni (CEN 6-os típus).

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

a felhasznált csávázószer szerint


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

a felhasznált csávázószer szerint