Adatkezelési tájékoztató

A Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Bayer”) Crop Science üzletága kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A www.agro.bayer.co.hu domain név alatt található weboldalunkat személyes adatainak megadása nélkül használhatja.

Kapcsolatfelvétel, jogok és kötelezettségek

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a Bayerrel a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén, illetve közvetlenül a Bayer alábbi kapcsolattartójánál:

Bayer Hungária Kft. Adatvédelmi Munkatárs
postacím: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.
e-mail cím: adatvedelem@bayer.com

Jogorvoslat

Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet. Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Bayer jogellenesen kezeli, akkor választása szerint a Bayer székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A Bayer fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

© Budapest 2018. február 20. – Bayer Hungária Kft.

Utolsó frissítés: 2021.10.15.