Csávázási alapelvek

CsávázásA jó minőségű csávázott vetőmag előállítása érdekében, a vetőmag vállalatokkal karöltve, a Bayer az alábbi alapelvek betartását tartja szükségesnek:

  • Vetőmagok kezeléséhez minden esetben csak jó minőségű, csávázószerként engedélyezett terméket szabad használni.

Csak a csávázószer formulációktól várható el, hogy megfelelő hatékonysággal védjék a vetőmagot, és alkalmazásukkal ne tegyünk kárt a felhasználók egészségében vagy a környezetben. A megfelelő minőségi paraméterekkel rendelkező csávázószerekkel biztosítható a pontos adagolás, a jó tapadás a vetőmagok felületén és a boltozódás kiküszöbölése a vetőgépek magtartályában.

  • Csak kellően megtisztított vetőmag tételeket szabad csávázni, hogy minimális mértékűre korlátozzuk a por kialakulását.

A minden vetőmag tételben meglévő szerves eredetű por egy bizonyos határon túl képes kedvezőtlenül befolyásolni a csávázás minőségét, ugyanis a nagy fajlagos felület miatt nem a vetőmagra jut az adagolt csávázószer. Ez a csávázószerrel szennyezett por a vetőmag üzem légterébe, vagy a zsákok bontása, ürítése során a környezetbe jutva – káros lehet a csávázást végzőkre, vagy a vetést kivitelező dolgozókra. Ezen túlmenően csökkenhet az alkalmazott termék kártevőkre gyakorolt hatékonysága is.

  • Csak olyan csávázási eljárást szabad alkalmazni, amely biztosítja a vetőmag értékmérő tulajdonságainak (csírázási erély, vigor, tisztaság) megőrzését, és az alkalmazott csávázószerek biztos megtapadását a vetőmagok felületén.

Ennek érdekében a Bayer támogatja a termékeit alkalmazó vetőmag üzemeket a megfelelő csávázási irányelvek és módszerek kidolgozásában és fejlesztésében. Ennek egyik példája, hogy a kukorica inszekticid csávázószereink alkalmazása csak a megfelelő, tapadást fokozó polimer adalékanyagokkal együtt történhet.

  • Minden vetőmag kezelési folyamatot rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mintavételi és vizsgálati módszertan szerint.

A csávázás minőségének pontos megállapítása érdekében, a Bayer olyan laboratóriumi vizsgálatok bevezetését és széleskörű alkalmazását támogatja, amelyekkel megállapítható a vetőmagokról ledörzsölődő por, vagy a csávázószer hatóanyagának – akár vetőmagonkénti – pontos mennyisége.

vetőmagIrányelvek a csávázószerek biztonságos alkalmazásához

  • Csávázószert csak az erre a célra kialakított, jól zárható, megfelelő világítással és szellőztetéssel ellátott épületben szabad raktározni, amelyben a tárolt készítmények védettek az extrém alacsony, vagy magas hőmérsékletektől.
  • Felhasználás előtt el kell olvasni a termék használati utasítását és meg kell győződni róla, hogy azt teljes mértékben megértettük.
  • A címkén felsorolt egyéni védőfelszerelések megléte és alkalmazása nélkül ne kezdjük el a csávázást!
  • Minden csávázószeres göngyöleget legalább háromszor ki kell öblíteni vízzel és a mosólevet a csávázóléhez kell önteni. A kiürült és kimosott göngyölegeket a CSEBER Kht. begyűjtő pontjain kell leadni.
  • A jogszabályban leírtak szerint a csávázott vetőmagot tartalmazó zsákokon fel kell tüntetni az alkalmazott készítmény(ek) nevét és dózisát.
  • A csávázott vetőmagot elkülönítve és feltűnő módon megjelölve (kitáblázva) kell tárolni. A csávázott vetőmag kizárólag vetésre használható fel!

A csávázott vetőmagos zsákokat mozgatás közben ne tegyük ki túlzott mechanikai hatásoknak – ezzel elkerülhető a csávázószer leporlás a magok felületéről.